Shadow
Shadow
Shadow
Shadow

Mäsožravé rastliny a ich správne názvoslovie v systéme binomickej nomenklatúry

Autor: Karol Gazdík, 3. mája 2012, 11:53


Autor: Karol Gazdík

 

Pingiucila agnata x 'Sethos'Mäsožravé rastliny, tak ako aj iné rastlinné či živočíšne organizmy, podliehajú správnemu zaradeniu v taxonómii a pomenovaniu v systéme binomickej nomenklatúry. Môžeme tu hovoriť čisto aj o botanickej nomenklatúre, ktorej základom je ale binomická alebo tiež binominálna nomenklatúra.

 

Čo je to tá binomická nomenklatúra? Je to systém pomenovania rastlinných a živočíšnych druhov dvoma menami, z ktorých prvé označuje rod, druhé druh; za nimi sa uvádza skratka autora pomenovania. Binomickú nomenklatúru v taxonómii zaviedol roku 1753 Carl Linné v diele Species plantarum. Jazykom vedeckej nomenklatúry je jazyk latinský.

 

Nás ale bude predovšetkým zaujímať botanická nomenklatúra, ktorá označuje názvoslovie rastlín a riadi sa medzinárodne uznávanými pravidlami. V rámci tejto nomenklatúry existuje aj jej medzinárodný kód, ktorý je vlastne celosvetovo platný a záväzný systém pre tvorbu a publikovanie mien taxónov rastlín a húb.

 

Taxonomické jednotky:
1.    Ríša (regnum)
2.    Podríša (subregnum)
3.    Kmeň (phylum)
4.    Podkmeň (subphylum)
5.    Oddelenie (divisio)
6.    Pododdelenie (subdivisio)
7.    Trieda (classis)
8.    Podtrieda (subclassic)
9.    Rad (ordo)
10.    Podrad (subordo)
11.    Čeľaď (familia)
12.    Podčeľaď (subfamilia)
13.    Skupina (tribus)
14.    Podskupina (subtribus)
15.    Rod (genus)
16.    Sekcia - časť (sectio)
17.    Podsekcia - čiastka (subsectio)
18.    Druh (species)
19.    Poddruh (subspecies)
20.    Odroda - varieta (varietas)
21.    Pododroda (subvarietas)
22.    Forma - tvar (forma)
23.    Podtvar (subforma)

 

V prípade mäsožravých rastlín a ich názvoslovia sa v jednom z príspevkov na fóre masozravky.sk venoval toho času Bc. kolega Jaroslav Dovec, ktorý zhrnul pár dôležitých a kľúčových vecí, ktoré by sa mali pri písaní názvov mäsožravých rastlín dodržiavať. Dovolím si teda na záver priamo citovať z jeho príspevku:1.    Meno rodov píšeme vždy veľkým začiatočným písmenom. Napr: Dionaea
2.    Druhové meno podľa binominálnej nomenklatúry sa píše s malým písmenom. Napr: Dionaea muscipula
3.    Keď máš rastlinu a nevieš druhové meno ale pôvod áno (región rozšírenia v prírode) tak sa používa skratka sp. (species)
Napr: Pinguicula sp. Mexico - to znamená, že nejaký druh z Mexika
4.    Vedecké mená sa píšu ako kurzíva (italic). Drosera capensis
5.    Kurzívou sa píšu iba názvy rastlín (kultivar, meno autora ktorý popísal rastlinu sa píšu normálne)
napr. Drosera capensis L. (Linné), Dionaea muscipula 'Akai Ryu'
- Drosera sp. - (species= druh) nejaký druh z rodu Drosera
- Drosera spp. - všetky druhy rodu Drosera
- Drosera ssp. - (subspecies= poddruh) poddruh z rodu Drosera (Drosera peltata ssp. auriculata)
- Drosera aff. natalensis (aff.= podobný) Drosera podobná D.natalensis


Komentáre


Pre tento článok nebol zatiaľ pridaný žiaden komentár.


© 2023 SCPS - Slovenská spoločnosť pestovateľov masožravých rastlín