Shadow
Shadow
Shadow
Shadow

Kontakt


Slovenský názov:

SCPS - Slovenská spoločnosť pestovateľov mäsožravých rastlín

Anglický názov:

SCPS - Slovak Carnivorous Plants Society

Sídlo spoločnosti:

Veľký Grob 185
925 27 Veľký Grob,
Slovakia

Korešpondenčná adresa:  

Ing. Marek Delinčák
Železničná 1300/37A
013 01 Teplička nad Váhom 
Slovakia

IČO:

42256763

E-mail:

info@masozraverastliny.org

Tel.:

+421 908 490 926

Bankové spojenie: SK17 0200 0000 0029 6353 6851

Knižnica SCPS

Karol Gazdík ml.
Kľakovská 25/6, 966 81 Žarnovica
kniznica@masozraverastliny.org

 

Semenná banka SCPS

Jaroslav Dovec
Mierová 294, 049 22 Gemerská poloma
semennabanka@masozraverastliny.org 

 

Správa členov a webových stránok

Marek Delinčák
admin@masozraverastliny.org 

 

Štatutári:

  • Ing. Andrej Devečka - konateľ, administratívna funkcia, kontakt so zahraničím
  • Ing. Marek Delinčák - konateľ, správca webstránky, administratíva členov SCPS
  • Karol Gazdík - člen správnej rady, správca knižnice
  • Bc. Jaroslav Dovec - člen správnej rady, správca semennej banky
  • Matej Šomšák - člen správnej rady
  • Štefan Puhalla - člen správnej rady,

Napíšte nám!


© 2023 SCPS - Slovenská spoločnosť pestovateľov masožravých rastlín