Shadow
Shadow
Shadow
Shadow

Podporte nás

SCPS - Slovenská spoločnosť pestovateľov mäsožravých rastlín je občianským združením fungujúcim na dobrovoľnickej báze. Nemá žiadnych zamestnancov a nakoľko ide o neziskovú organizáciu ani žiadne stabilné príjmi. Členské príspevky našich členov postačujú na prokrytie prevadzových nákladov spoločnosti, no na ďalšie aktivity veľa nezostáva.

Preto sa obraciame na Vás!

Ak súhlasíte s ideálmi nášho združenia a chceli by ste podporiť napĺňanie naších cieľov tu je zopár spôsobou ako nás môžete podporiť.


2% z dane

Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či % z dane chce poukázať zamestnanec, fyzická osoba ktorá si sama podáva daňové priznanie alebo právnická osoba:

Zamestnanec

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.


 • Do 15.02.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 • Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo potvrdenie o zaplatení dane  Potvrdenie o zaplatení dane
 • Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane, to je suma, ktorú môžete v prospech nášho združenia poukázať
 • Stiahnite si vyhlásenie s vyplnenými údajmi o našom združení  Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane
 • Do Vyhlásenia vpíšte Vaše údaje spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať.
 • Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením doručte do 30.04.2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 • Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech nášho združenia.

 

Poznámky:

 • Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska
 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava . Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne.

Fyzická osoba

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2022:

 

 • Vypočítajte si 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 • daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa.
 • Do daňového priznania uveďte údaje o našom združení:
   
  Údaje potrebné na poukázanie 2%:
  Obchodné meno (Názov): SCPS – Slovenská spoločnosť pestovateľov mäsožravých rastlín
  Právna forma: Občianske združenie
  IČO/SID: 42256763
  Sídlo: Veľký Grob 158, Veľký Grob 92527
 • Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2022) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 • Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech nášho združenia.

 

Poznámky:

 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu
 • IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava
 • Ak organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu

Právnická osoba

Postup krokov na poukázanie 1% (2%) pre právnické osoby v roku 2022:

 

 • Vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je suma, ktorú môžete poukázať v prospech nášho združenia, musí však byť splnená podmienka minimálne 8 €.
 • Pozor:

  • Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.3.2022) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.
  • Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.3.2022) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)- VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.
 • V daňovom priznaní pre právnické osoby - Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
 • Do daňového priznania uveďte údaje o našom združení: 
    
  Údaje potrebné na poukázanie 1% (2%):  
  Obchodné meno (Názov): SCPS – Slovenská spoločnosť pestovateľov mäsožravých rastlín 
  Právna forma: Občianske združenie 
  IČO/SID: 42256763 
  Sídlo: Veľký Grob 158, Veľký Grob 92527
   
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 • Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.
 • Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. 
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla: adresu si nájdete tu:  https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost ) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 • Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

 

Poznámky:

 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité pri až pri prípadnej kontrole.
 • IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava. Ak organizácia nemá uvedený SID, tak kolónky na SID nechajte prázdne.

 

Sponzorstvo je ďalšou možnosťou ako môžete prispieť na aktivity nášho združenia a podporiť nás tak v napĺňaní jeho cieľov. Výška príspevku ako aj jeho forma je čisto na Vás a Vašich možnostiach.

SCPS je viac ako otvorené akýmkoľvek formám spolupráce. Ako odmenu za poskytnuté prostriedky Vás môžeme prezentovať na našich stránkach ako ja výstavach, prípadne sa poďakovať aj inou formou.

Ak máte akýkoľvek nápad na spoluprácu, prosím kontaktujte nás. Spolu určite vymyslíme formu spolupráce prospešnej pre obe strany.

 

Dobrovoľnícka činnosť

Pokiaľ by ste chceli nášmu združeniu pomôcť aj Vy, no nemáte žiadne finančné prostriedky, existujú iné sposoby. Viacero naších aktivít vyžaduje prácu naších členov s ktorou nám môžete pomôcť.

Dobrovoľníci sa môžu uplatniť napríklad ako:

 • aktívna pomoc s manažmentom lokalít o ktoré sa naše združenie stará,
 • pomoc pri plánovaní a realizácií výstav,
 • pomoc s chodom združenia, správou webovej stránky,
 • a mnoho iného.

V prípade záujmu pomocť nám koukoľvek formou, prosím kontaktujte nás!


© 2023 SCPS - Slovenská spoločnosť pestovateľov masožravých rastlín