Shadow
Shadow
Shadow
Shadow

Dostupné semená

Druh Dátum zberu PôvodSemien v balíku Počet balíkov Kredity Cena
Byblis liniflora2014Ľubo Ballo20444 €
Drosera anglica 2014Ľubo Ballo>20544 €
Drosera cappilaris Martin Čurín>20244 €
Drosera capensis2014Ľubo Ballo>20202,52,5 €
Drosera capensis "white flower"2014Ľubo Ballo>20202,52,5 €
Drosera capensis "broad leaf"2014Ľubo Ballo>20202,52,5 €
Drosera burkeana CPS-UK>2012,52,5 €
Drosera filiformis "florida all red form"2014Ľubo Ballo>20544 €
Drosera hartmeyerorum2014Ľubo Ballo>20044 €
Drosera intermedia CPS-UK>2022,52,5 €
Drosera intermedia 2014Ľubo Ballo>2052,52,5 €
Drosera sp. magaliesburg2014 Ľubo Ballo>201044 €
Drosera nidiformis2014Ľubo Ballo>201044 €
Drosera natalensis2014Ľubo Ballo>202044 €
Drosera binata sp. Koponatai swamp CPS-UK>20144 €
Drosera binata var. dichotoma2014Ľubo Ballo>20202,52,5 €
Drosera binata var. dichotoma "small red form"2014Ľubo Ballo>20102,52,5 €
Drosera spathulata
Jakub Štepán>20244 €
Drosera spathulata2014Ľubo Ballo>20544 €
Drosera mix semien2014Ľubo Ballo>20>202,52,5 €
Proboscidea lousianica CPS-UK10244 €
Dionaee muscipula Andrej Orlíček10-1522,52,5 €
Dionaee muscipula "Green form" Andrej Orlíček10-15544 €
Dionaee muscipula "Akai Ryu" Andrej Orlíček10-15344 €
Dionaee muscipula Dentate klon A Andrej Orlíček10-15344 €
Pinguicula moctezumae Karol Gazdík10-15444 €
Pinguicula vulgaris2014Ľubo Ballo20102,52,5 €
Pinguicula lousianica2014Ľubo Ballo10152,52,5 €
Sarracenia flava Vugelii  1032,52,5 €
Sarracenia flava rubricorpora  1032,52,5 €
Sarracenia Courtii x Courtii  1042,52,5 €
Sarracenia flava var. flava  1062,52,5 €
Sarracenia flava "Heavy Venied"  1042,52,5 €
Sarracenia leucophylla2014Ľubo Ballo1082,52,5 €
Sarracenia oreophila2014Ľubo Ballo20102,52,5 €

© 2023 SCPS - Slovenská spoločnosť pestovateľov masožravých rastlín