Shadow
Shadow
Shadow
Shadow

Dokumenty a tlačivá

V sekcii dokumenty a tlačivá môžete nájsť všetky dokumenty ako aj rôzne tlačivá týkajúce sa SCPS.

Stanovy SCPS

Posledná aktualizácia bola 21.10.2011.

Stanovy SCPS

Prihláška za člena SCPS

Informacie o výhodach členstva a ako sa stať členom SCPS nájdete v sekcii Členstvo.

Prihláška

Propagačný letáčik

Pre každého, kto by chcel našej spoločnosti pomôcť propagáčnou činnosťou, sme pripravili propagačný letáčik. Za akékoľvek zviditeľnenie spoločnosti vopred srdečne ďakujeme!  :)

Propagačný letáčik

Výročné správy

Vo výročných správach nájdete prehľad toho, čo sa nám podarilo za uplynulý rok dosiahnuť. 

Výročná správa SCPS za rok 2012

Výročná správa SCPS za rok 2013

Výročná správa SCPS za rok 2014

Výročná správa SCPS za rok 2015


Výpisy z účtu spoločnosti

Na výpisoch z účtu môžete sami sledovať, akými finančnými prostriedkami spoločnosť disponuje a na aké účely sú používané. Týmto spôsobom chceme zaistiť transparentnosť nášho združenia.
V prípade akýchkoľvek otázok k finančnému hospodáreniu združenia nás prosím kontaktujte.


© 2023 SCPS - Slovenská spoločnosť pestovateľov masožravých rastlín