Shadow
Shadow
Shadow
Shadow

Prvé valné zhromaždenie SCPS spojené s oslavou jej vzniku

Autor: Marek Delinčák, 3. decembra 2011, 17:09


Ako už bolo na stránke naznačené, náš plán na založenie občianskeho združenia sa nám podarilo dotiahnuť do úspešného konca. Dňa 21.10.2011 bolo do Registra občianskych združení zaregistrované to naše pod názvom SCPS - Slovenská spoločnosť pestovateľov mäsožravých rastlín. Pre názov združenia bol schválený návrh Karola Gazdíka, pričom prefix SCPS je skratkou anglického názvu našej spoločnosti, teda Slovak Carnivorous Plants Society. Taká významná udalosť, pre nás mäsožrávkarov, nemohla ostať bez oslavy a tak sme sa dňa 25.11.2011 stretli v bratislavskej reštaurácií Slimák a poriadne to oslávili. :party:

V reštaurácií sme sa postupne začali schádzať od 17:00. Po príchode všetkých nahlásených účastníkov sme začali s plánovaným programom. Na začiatok nás Martin Smolár so sestrou Veronikou vo svojej prezentácií fotiek z lokalít mäsožravých rastlín previedli vzácnymi biotopmi zo slovensko-poľského pohraničia. Všetky fotky patrične okomentovali a nejedného z nás navnadili na plánovanie ďalších výletov. 

Druhým bodom programu bola organizačná diskusia ohľadom najbližších cieľov a plánov SCPS. Pre jednotlivé oblasti zámerov spoločnosti boli určení zodpovední členovia a prerozdelené povinností. Nechýbalo ani prvé vypisovanie prihlášok za člena SCPS, ako zakladajúcimi členmi,  tak aj novými tvárami, ktoré sa rozhodli nás podporiť. Neskôr boli zvolení členovia Správnej rady, ako aj konatelia SCPS.

Zvolení členovia Správnej rady sú:

  • Ing. Andrej Devečka
  • Ing. Marek Delinčák
  • Ing. Michal Parvanov
  • Bc. Jaroslav Dovec
  • Karol Gazdík
  • Štefan Puhalla

Konateľmi boli zvolení:

  • Ing. Andrej Devečka
  • Ing. Marek Delinčák
  • Ing. Michal Parvanov

Členstvom nás podporil aj Mgr. Andrej Pavlovič, PhD., ktorý sa mäsožravým rastlinám venuje aj po vedeckej stránke. H) Pôsobí na katedre fyziológie rastlín Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Jeho profesionálny záujem je z oblasti ako: fotosyntéza mäsožravých rastlín, od svetla nezávislá biosyntéza chlorofylu a vývin fotosyntetického aparátu nahosemenných rastlín v tme a  interakcie rastlina-živočích.

Po tejto formálnej časti nasledovali dokument Andreja Devečku o jeho cestách za mäsožravými rastlinami na Borneu, voľná diskusia a patričná oslava :beer: , po ktorej sme sa všetci pobrali  domov s nádielkou nových ambícií, motivácií a podaktorí aj darčekom od Andreja Devečku v podobe gemov Droseri dichrosepala :) .

Verím, že naša spoločnosť bude prosperovať a prekvitať a že aj ďalšie stretnutia budú minimálne takým silným zážitkom, ako oslava založenia SCPS. ;)


Galéria


Komentáre


Pre tento článok nebol zatiaľ pridaný žiaden komentár.


© 2023 SCPS - Slovenská spoločnosť pestovateľov masožravých rastlín